четвртак, 30. мај 2019.

Nada Petrović - Vrtače straha

Vrtače straha

Budimo se sa strahom,
ležemo sa strahom,
strah kao koračnica u stroju
strah kao oklop koji nas brani
od još većih strahova,
od onih koji strahove uteruju,
koji se nit čega stide niti boje,
koji imaju moć u rukama
da pomoću naših strahova
ostanu zaštićeni od vrtača.

Zanemeli pred strahom
u nama ogoljeno pitanje:
Da li se mrtvi boje?

Nada Petrović