понедељак, 14. новембар 2016.

Posledice bombardovanja Srbije 1999. godine... Podsetnik...


                                     1999. 


Srbiju su bombardovali: Belgija, Kanada, Češka, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Španija, Turska, V. Britanija i SAD
U Srbiji se do 1999. registrovalo između 15.000 i 20.000 novih slučajeva kancera, da bi taj broj već 2004. dostigao cifru od 30 000 novih bolesnika.
Mora se znati da su NATO snage bombardujući SR Jugoslaviju prekršile sledeće međunarodne konvencije, rezolucije i protokole:
  • - Konvenciju o delovanju na životnu sredinu donetu 1977.
  • - Konvencija o zaštiti svetske prirodne baštine 1982.
  • - Stokholmsku deklaraciju o životnoj sredini 1972.
  • - Dodatni protokol broj 1 u Ženevskoj konvenciji. U oblasti zaštite žrtava međunarodnih ratnih konflikata 1949.
  • - Konvenciju o zabrani upotrebe određenih ubojnih sredstava.
  • - Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača
  • - Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozon (1987. sa izmenama 1997.)
  • - Rezoluciju Potkomiteta za prevenciju diskriminacije i zaštitu manjina komisije UN za ljudska prava iz 1996. i 1997.
Ovo je samo deo teksta koji je preuzet OVDE.. 


 

Нема коментара:

Постави коментар