уторак, 04. април 2017.

Nada Petrović / Gradilišta na kojima sam rukovodila radovima


Ovo je samo delić fotografija gradilišta na kojima sam bila šef parade.
S ponosom mogu da kažem da se ni na jednom nisu desile ozbiljnije povrede, da su svi objekti završeni u roku i bez primedbi.
I kao dopuna svemu, evo me gde tražim bilo koji posao.
Nada Petrović

2 коментара: